Lietuvos sportinės žūklės federacijos taurė – FEEDER CUP 2013

Parašyta Pirmadienis, 16 Rugsėjis 2013 Autorius Administrator

Kviečiame dalyvauti Lietuvos sportinės žūklės federacijos taurėje – FEEDER CUP 2013

Daugiau informacijos forume: Spausti čia

Varžybų nuostatai:

Varžybų organizatoriai:
Varžybas organizuoja nepelno siekiančios organizacijos ŽK “Zvejys.lt”  “Ant-Bangos” “Žvejo Tribuna” “Kibkit.lt” “Fideris” II. Varžybų vieta ir laikas:
Varžybų vieta ir vandens telkinys: Birštonas, Nemunas.

Varžybų laikas: 2013 spalio 19-20 d.*
Varžybų trukmė: (be pasiruošimo) – 2 dienos po 5 valandas (plačiau – skyriuje “Varžybų dienotvarkė”).
*organizatoriai pasilieka teisę, dėl oro sąlygų nesant galimybių surengti laiku ir numatytoje vietoje varžybų, keisti jų vietą ir datą, apie ką informuojant dalyvius iš anksto.

IV. Varžybų dalyviai:

4.1. Varžybos rengiamos komandinėje ir asmeninėje įskaitoje. Komandą sudaro 2 dalyviai, nepriklausomai nuo lyties ir amžiaus, o taip pat nepilnamečiai, sulaukę 16 m. (su savimi turintys asmens tapatybę įrodantį dokumentą), jei kartu dalyvauja vienas iš tėvų ar globėjas, sumokėję starto mokestį.
4.2. Varžybose dalyvaujančių žvejų skaičius ribojamas, atsižvelgiant į žvejybos sektorių skaičių. Maksimalus dalyvių skaičius – 40 dalyvių.
4.3. Visi dalyviai privalo turėti žvejo bilietą.
4.4. Dalyvauja kviestiniai sportinės dugninės meškerės meistrai. Detalesnė informacija telefonu +370-68431692. Taip pat visa informacija susijusi su būsimomis varžybomis bus skelbiama tinklalapyje http://www.feedercup.info/

V. Starto mokestis:
5.1. Registruojantis varžybų vietoje sumokamas starto mokestis – 50 Lt vienam asmeniui.
5.2. Registruojantis asmuo nurodo savo vardą ir pavardę , klubą (jei priklauso klubui ir komandos pavadinimą).

5.3. Visos surinktos lėšos yra naudojamos varžybų organizavimui.

VI. Varžybų taisyklės, dienotvarkė, apdovanojimai, nugalėtojų išaiškinimas:

Varžybų taisyklės:
6.1. Varžybos bus rengiamos pagal MŽT ir Lietuvos dugninės meškerės 2013 varžybų taisykles.
6.2a. Kiekvienam sportininkui pasiruošimui skiriama 90 min. Sportininkas, atvykęs į varžybų zoną, pasideda savo gaudymo įrangą prie burtų keliu ištraukto sektoriaus ribos, bet į sektorių neįeina. Ši taisyklė taip pat galioja ir asmenims, lydintiems sportininką ir padedantiems gabenti savo įrangą. Kol nėra duotas signalas „įėjimas į sektorių“, leidžiantis sportininkams įeiti į gaudymo zoną, ruošti gaudymo įrangą (surinkinėti meškeres, rišti sistemas, pavadėlius, surinkinėti platformas) yra draudžiama. Vykdant tolesnius paruošiamuosius darbus gaudymo zonoje sportininkas negali gauti pagalbos iš šalies. Iki signalo „jaukų ir masalų patikrinimas“ gaudymo įrangą galima perduoti sportininkui tik per zonos teisėją. Po signalo sportininkui draudžiama perduoti jaukus, masalus ar įrangą, išskyrus sulaužytas fiderio koto dalis. Perdavimas vyksta tik su teisėjo leidimu. Jaukus ir masalus sportininkams galima perduoti pasiruošimo metu į zoną tik su teisėjo leidimu ir kontrole. Po jaukų ir masalų patikrinimo, bet koks jaukų ir masalų perdavimas sportininkui draudžiamas. Iki signalo „ įėjimas į sektorių ” prie sektoriaus ribos galima ruošti jaukus ir masalus ir sportininkams ir tretiems asmenims. Įėjus į sektorių, iki jaukų ir masalų patikrinimo, jaukus ruošti gali sportininkas sektoriaus viduje, o tretieji asmenys – už sektoriaus ribų.
6.2b. Jei jaukų ir masalų kontrolė nebuvo atlikta, sportininkas neturi teisės gaudyti žuvį.
6.2c. Jei sportininkas naudoja sietą trumpesnį nei 3metrai, jis gauna geltoną kortelę, net ir tuo atveju, jei naudojasi juo to pačio etapo abiejuose turuose. Jei tas pats sportininkas kitame etape naudos sietą trumpesnį nei 3 m., jis bus diskvalifikuotas.
6.2d. Sieto ir meškerės ilgio, jaukų ir priedų kontrolė yra vykdoma po jaukų ir masalų patikrinimo. Burtų keliu yra parenkami sportininkai patikrinimui iš kiekvienos zonos.
6.3a. Tikrinamo jauko kiekis ( tikrinamas paruoštas, sudrėkintas ir persijotas, jaukas) skaičiuojamas kartu su gruntais, priedais ( kukurūzai, kanapės, aktyvatoriai, aromatizatoriai ir k.t.) ir neturi viršyti 12 litrų. Papildomus gruntus, priedus draudžiama laikyti sektoriuje varžybų metu.
6.3b. Maksimalus leidžiamas masalų kiekis – 2,5 litro, iš kurių uodo trūklio lervos neturi viršyti 0,5 litro.
6.3c. Bet kurį masalą, kabinamą ant kabliuko ar dedamą į jauką, privalu pateikti patikrinimui žvejybiniuose graduotuose indeliuose. Jei sportininkas pateiks masalus patikrinimui kituose indeliuose, masalai bus paimti iš sportininko ir jam bus paskirtas 1 baudos taškas. Jaukai patikrinimui privalo būti pateikti graduotuose kibiruose, kuriuose gradavimo padalos pažymėtos kibiro gamintojo. Varžybų dalyviai privalo turėti graduotus indus jaukams ir masalams. Jeigu jaukas patikrinimui pateikiamas ne graduotuose kibiruose, sportininkui skiriamas 1 baudos. Po jaukų patikrinimo, jauką sijoti, maišyti elektriniais ir mechaniniais maišytuvais, mikseriais draudžiama. Rankiniais purkštuvais naudotis leidžiama.
6.4a. Varžybų dalyviai privalo laikytis pagaunamos žuvies dydžio ir rūšies apribojimų reikalavimų, kurie nurodyti MŽT.
6.4b. Žuvis yra laikoma siete, kurio dydžiai yra šie: minimalus ilgis – 3m, minimalus apvalaus sieto skersmuo- 40cm, kvadratinio skersmens minimalus įstrižainės ilgis – 50cm. Varžybų metu sietą būtna maksimaliai per savo ilgį, nardinti vandenyje. Kiti būdai laikyti pagautą žuvį yra draudžiami.
6.5. Jaukai ir masalai privalo būti natūralios kilmės. Dirbtiniai masalai (iš metalo, gumos, porolono ir pan.), imituojantys uodo trūklio, musės lervas, sliekus, negyvas žuveles, dirbtines museles ir k.t. yra draudžiami. Taip pat draudžiama naudoti skruzdžių kiaušinius, gyvas ar negyvas žuveles arba jų dalis, o taip pat masalus pagamintus iš žuvies ikrų ar varlių. Draudžiama naudoti masalą pagamintą iš šių komponentų: duona, tešla, košės, o taip pat naudoti granules, boilius. Masalas turi būti pritvirtintas prie kabliuko perveriant jį. Jaukų ir masalų likučius išpilti į vandenį po treniruočių ar varžybų – draudžiama.
6.6. Jei blogos oro sąlygos neleidžia pradėti varžybas, teisėjai gali nepradėti varžybų. Varžybos pradedamos sulaukus tinkamų oro sąlygų.
6.7. Didžiausias gaudymui leidžiamas kabliukas- Nr. 10 .
6.7a. Sportininkams varžybų metu draudžiama naudotis telefonais, ausinėmis, racijomis, echolotais.
6.7b. Žuvis yra įskaitoma, jei ji sugauta savo sektoriaus ribose. Žuvis, sugauta kitokiu būdu ar už savo sektoriaus ribų, yra neįskaitoma ir ją privalu nedelsiant paleisti.
6.7c. Leidžiama naudotis tokia sistema, kad žuvis, nutrūkus valui, galėtų laisvai atsilaisvinti nuo šėryklos. Šėrimui ir gaudymui leidžiami naudoti šėryklų dydžiai: skersmuo – nedaugiau 5 cm, ilgis – ne daugiau 7 cm. Negalima naudoti ant pagrindinio valo, tarp šėryklos ir meškerės viršūnės jokių ribotuvų ar silikoninių slopintuvų.
6.7d. Sistemos montaže šok-lyderio naudojimas nėra privalomas. Turnyro organizatoriai rekomenduoja naudoti šok-lyderį turnyro dalyviams, kurie sieks dalyvauti tarptautinėse varžybose, kurios vyks pagal FIPSed nuostatus. Rekomenduojamo šok-lyderio ilgis nuo 1m. iki 10m.
Naudojamo pavadėlio ilgis – ne mažiau 50cm. Pavadėlio ilgis skaičiuojamas nuo kabliuko iki taško SĖRYKLĖLĖS STOP-MAZGO.
Leidžiama montažo schema:

sistemele

6.8. Varžybų dalyviams atsarginių meškerių skaičius neribojamas. Tačiau jiems galima vienu metu žvejoti tiktai viena meškere. Galima pasiruošti užpildytas jauku šėryklas, bet tuo atveju, kai žuvis yra pagauta, jokie gaudymo veiksmai neleidžiami, kol žuvis neatsidurs siete.
6.9. Varžybų dalyviams draudžiama gauti pagalbą iš šalies, tame tarpe traukiant žuvį.
6.10. Tik komandos treneris turi teisę įeiti į savo komandos nario sektorių ir suteikti tik žodinę pagalbą.
6.11. Leidžiama naudoti platformas, kurių maksimalus dydis 1×1 m. Platformos statomos sausumoje. Atskiru sprendimu teisėjai gali leisti statyti priekines platformos kojas į vandenį. Papildomas platformas, kurios naudojamos pasidėti pagalbinėm gaudymo priemonėms, turi būti išdėstytos vienoje linijoje su pagrindine platforma.
6.12. Sportininkai, sulaukę pirmojo signalo, įeina į savo sektorių ir ruošia jaukus, savo įrangą. Dugno stuksenimą galima atlikti tik švininiu svareliu. Šiam reikalui naudoti šėryklą – draudžiama. Visam pasiruošimui skiriama 90 min. Pasiruošimo metu sportininkams be teisėjo leidimo neleidžiama išeiti iš savo sektoriaus. Antrasis signalas skelbia, kad lieka 5 min iki jaukų ir masalų patikrinimo. Patikrinimas prasideda nuo kiekvienos zonos pirmojo sektoriaus ir likus 45 minutėms iki varžybų starto pradžios. Trečias signalas skelbiamas likus 10 min iki starto, kurio metu galima pradėti šėrimą. Jis atliekamas tik su šerykla ir be pavadėlio. Draudžiama šerti ranka ar kita pagalbine įranga. Ketvirtas signalas – starto pradžia. Penktas signalas – lieka 5 min iki finišo. Šeštas signalas – varžybų finišas. Po šio signalo jokia žuvis neįskaitoma, jei finišo signalo metu žuvis nebuvo pilnai iškelta iš vandens.
6.12a. Jei sportininko nors viena iš pateiktų svėrimui žuvų neatitiks MŽT reikalavimų, šis sportininkas bus diskvalifikuotas iš šių varžybų ir startinis mokestis jam nebus grąžinamas.
6.13. Kol neatvyko teisėjai sverti žuvies, visa žuvis laikoma siete, o sietas laikomas vandenyje. Pasverta žuvis vėl grąžinama į sportininko sietą, o sietas greitai panardinamas į vandenį. Ir tik tai, pabaigus visos zonos sektorių žuvies svėrimą, teisėjas duoda komandą visiems zonos sportininkams paleisti žuvį. Ši sistema leidžia, esant skundams ar protestams, atlikti pakartotinus žuvies svėrimus. Sportininkas privalo dalyvauti žuvies svėrime, kontroliuoti svėrimo procedūrą ir pasirašyti žuvies svėrimo protokole su nurodytu sugautu žuvies kiekiu. Po to, kai svėrimo procedūra atlikta, protokolai pasirašyti, žuvis paleista, jokie protestai dėl žuvies svėrimo nepriimami.
6.14. Visi skundai, pretenzijos, išskyrus tas, kurios liečia užimtas vietas, turi būti pateiktos ne vėliau kaip 1 val po turo pabaigos. Skundai, pretenzijos gali būti pateiktos ir žodine tvarka, bet jas privalu greitai patvirtinti raštiška forma. Skundai, liečiantys užimtų vietų skaičiavimą, turi būti pateikti teisėjams ne vėliau, kaip 30min po oficialių rezultatų paskelbimo.
6.15. Maksimalus leidžiamas meškerės ilgis 4,5m ( 15 feet).
6.16. Sankcijos už taisyklių pažeidimą:
a) už taisyklių punktų: 6.2a, 6.3a, 6.3c, 6.4b, 6.9, 6.10, 6.12, 6.13 pažeidimą skiriamas įspėjimas (geltona kortelė).
b) už taisyklių punktų 6.2b, 6.7, 6.15 pažeidimą ir pakartotiną punktų: 6.2a, 6.3a, 6.3c, 6.4b, 6.9, 6.10, 6.12, 6.13 pažeidimą etapo metu, skiriama diskvalifikacija (raudona kortelė).
6.17. Kiekvienam varžybose dalyvaujančiam meškeriotojui įrengiamas meškeriojimo sektorius taip, kad sektoriaus plotis būtų nuo 10 iki 30 metrų. Tikslų sektoriaus plotį konkrečiam etapui nustato varžybų organizatoriai. Meškeriojimo sektorių žymėjimui naudojamos apsauginės juostos ar virvės, įrengiant jas atitinkamu atstumu lygiagrečiai vandens telkinio krantui. Taip pat, tarp žiūrovų ir meškeriojimo pozicijų gali būti įrengiami “koridoriai”, kuriais leidžiama naudotis tik varžybų organizatoriams ir komandų treneriams.
6.18. Burtų traukimą vykdo turnyro organizatoriai su teisėjais, dalyvaujant komandų kapitonams ar jų delegatams ir sportininkams, dalyvaujantiems asmeninėje įskaitoje. Kiekvieno turo burtų traukimas yra vykdomas tą pačią turo pravedimo dieną ir turi būti baigtas likus ne mažiau kaip 90 min iki varžybų starto paskelbimo.
Vienos komandos 2 sportininkai negali gaudyti kraštiniuose zonos sektoriuose ir sėdėti gretimuose sektoriuose. Tokiu atveju burtų traukimas kartojamas šiai komandai. Pirmiausia burtus traukia komandų atstovai, paskui sportininkai-asmenininkai. Kiekviename etape dalyviai pirmame ture traukę burtus, antrame ture dalyviai burtus traukia atvirkštine tvarka.
6.19. Jei dėl kažkokių priežasčių (pavyzdžiui – žaibavimas) varžybos yra stabdomos, tai varžybos gali būti pratęstos, kad bendra turo trukmė būtų ilgesnė nei 2 valandos.

Varžybų dienotvarkė:
spalio 19 – 20 d. dalyviai atvyksta į varžybų vietą, įsikuria, treniruojasi.

Spalio 19 – oji pirmoji varžybų diena:
08:00 – 09:00 – dalyvių registracija varžyboms ir starto mokesčio surinkimas.
09:00 – 09:30 varžybų atidarymas, sektorių burtų traukimas.
10:00 – 1 signalas – įėjimas į sektorius.
10:40 – 2 signalas – jaukų ir masalų tikrinimas.
11:20 – 3 signalas – šėrimo pradžia šėryklomis, nenaudojant pavadėlio.
11:30 – 4 signalas – varžybų pradžia.
16:25 – 5 signalas – liko 5 minutės iki varžybų pabaigos.
16:30 – 6 signalas – varžybų pirmos dienos pabaiga ir laimikių svėrimas.

Spalio 20 – oji antroji varžybų diena:
07:30 – 08:00 – varžybų dalyvių instruktavimas ir sektorių burtų traukimas.
08:30 – 1 signalas – įėjimas į sektorius.
09:10 – 2 signalas – jaukų ir masalų tikrinimas.
09:50 – 3 signalas – šėrimo pradžia tik šėryklomis, nenaudojant pavadėlio.
10:00 – 4 signalas – varžybų pradžia.
14:55 – 5 signalas – liko 5 minutės iki varžybų pabaigos.
15:00 – 6 signalas – varžybų antros dienos pabaiga ir laimikių svėrimas.
16:30 – Varžybų rezultatų skaičiavimas ir paskelbimas, nugalėtojų apdovanojimas.

Apdovanojimai:
6.20. Komandos ir dalyviai asmeninėje įskaitoje užėmę 1-3 vietas apdovanojami taurėmis, medaliais.
6.21. Atskiru prizu bus apdovanotas varžybų dalyvis už sugautą didžiausią žuvį.

Platesnė informacija apie sektorius, apgyvendinimo sąlygas ir kt. bus pranešta atskiru kvietimu.

Peržiūros: 3785