Sveiki, Svečias
Prisijungimo vardas: Slaptažodis: Prisiminti mane

TEMA: LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATO NUOSTATAI

LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATO NUOSTATAI 2017-05-05 22:00 #17906

  • buumas
  • buumas avataras
  • Offline
  • Administratorius
  • Žinutės: 312
  • Gauta padėkų: 160
LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATO NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos dugninės meškerės čempionatas yra sportinės žūklės dugnine meškere turnyras, kurį organizuoja LSŽF.
1.2. Pagrindiniai turnyro tikslai: populiarinti sportinę žūklę dugnine meškere, plėtoti sportinės žūklės mėgėjų bendravimą ir bendradarbiavimą, išaiškinti stipriausius šio žūklės būdo sportininkus, galinčius atstovauti Lietuvai pasaulio feeder’ io čempionate.

ČEMPIONATO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

2.1. Lietuvos dugninės meškerės čempionato organizatoriai yra LSŽF Fiderio sekcijos nariai ir kiti sportinės žūklės klubai: „ANT BANGOS“, „FIDERIS“, ,,ŽVEJO TRIBŪNA“, „FEEDER FISHING TEAM“,„TINCA“, „TAPARAS“, ,,MASTIS“, „DM TEAM“, „ŽVEJYS LT“.
2.2. Organizatoriai yra atsakingi už turnyro etapų starto vietos parinkimą ir paskelbimą, starto mokesčio surinkimą ir jo administravimą, turnyro dalyvių registravimą, etapo dienotvarkės paskelbimą, tvarkos ir saugos reikalavimų laikymosi kontrolę varžybų metu, varžybų taisyklių laikymąsi, laimikių svėrimą ir rezultatų fiksavimą bei paskelbimą, apdovanojimų ir prizų parengimą ir įteikimą, rezultatų paskelbimą.
2.3. Varžybose dalyvaujantys organizatoriai skiria teisėjų komandą, kuri nagrinėja dalyvių skundus ir apeliacijas. Teisėjai gali taikyti sankcijas MŽT arba šių nuostatų pažeidėjams.
2.4. Turnyre gali dalyvauti visi pilnamečiai asmenys ir nepilnamečiai nuo 16 m. (su savimi turintys asmens tapatybę įrodantį dokumentą), jei kartu dalyvauja vienas iš tėvų ar globėjas, sumokėję starto mokestį.
2.4a. Varžybų vietoje, prie teisėjų sekretoriato, yra pastatoma Lietuvos Respublikos vėliava. Šalia jos gali stovėti žūklės klubų, dalyvaujančių čempionate, o taip pat čempionato ir konkretaus etapo rėmėjų vėliavos. Atskirų komandų ar dalyvių rėmėjų vėliavos ir reklaminiai baneriai privalo būti išdėstyti nuošaliau arba remiamų komandų ar dalyvių sektoriuose. Prieš kiekvieno etapo pradžią atliekamas Lietuvos Respublikos Himnas.
2.5. Turnyras vykdomas komandinėje ir asmeninėje įskaitoje.
2.5a. Komandą sudaro penki žmonės: kapitonas – sportininkas ir keturi sportininkai. Komanda gali turėti atsarginius sportininkus, kurie gali būti keičiami pasibaigus pirmam turui. Apie atliekamą sportininko keitimą būtina informuoti teisėjus iki antrojo turo burtų traukimo.
2.5b. Kiekviena komanda, kiekvienam etapui gali registruoti vieną trenerį ir trenerio asistentus, kurie atstovauja tik vienai komandai. Trenerio ir jo asistentų registracija atliekama tik prieš etapo pradžią. Treneriai ir asistentai privalo turėti skiriamuosius ženklus.
2.5c. Sportininkams – asmenininkams taip pat leidžiama registruoti trenerį.
2.5d. Pagrindinė komandos sudėtis su atsarginiais sportininkais visam turnyrui bus laikoma ta, kuri užsiregistravo pirmame varžybų etape. Kiekviename etape bus galima keisti tik vieną pagrindinės sudėties sportininką. Šiuo atveju sportininko – asmenininko rezultatai išlieka reitingo skaičiavime. Užregistruoti vienoje komandoje sportininkas, treneris ir trenerio asistentai negali atstovauti kitai komandai šiame sezone.
2.6. Išankstinė dalyvių registracija vyksta elektroniniu paštu arba telefonu prieš kiekvieną etapą. Registracija nutraukiama likus 3 dienoms iki etapo pradžios. Registracijos tvarka ir kontaktinė informacija skelbiama išankstiniuose pranešimuose prieš kiekvieną etapą. Bet kokie registracijos tvarkos pakeitimai įsigalioja tik paviešinus juos klubų organizatorių internetinėse svetainėse iki varžybų pradžios.
3.1. Starto mokestį sumoka visi prisiregistravę ir turnyre dalyvaujantys dalyviai.
3.2. Starto mokesčio dydis atskiram etapui nurodomas išankstiniame skelbime apie būsimą konkretų etapą.
3.3. Starto mokestis mokamas prieš vardinę komandų ir dalyvių-asmeninėje įskaitoje registraciją. Starto mokestį renka ir administruoja varžybų organizatoriai.
4.1. Turnyras rengiamas keturiais etapais ir skirtinguose vandens telkiniuose.
4.2. Etapų vieta ir varžybų laikas skelbiami likus nemažiau kaip vienam mėnesiui iki konkretaus etapo pradžios, paviešinant informaciją klubų-organizatorių internetinėse svetainėse, bei pasinaudojant kitais informavimo šaltiniais.
4.3. Organizatoriai pasilieka teisę keisti etapų vietą ar laiką dėl oro sąlygų ar kitų priežasčių, iš anksto apie tai informuojant.
4.4. Kiekvieno etapo metu komandų dalyviai ir asmenininkai varžosi dviem turais ir 2 dienas burtų keliu ištrauktuose sektoriuose. Gaudymo trukmė kiekviename ture 5 valandos. Etapo pirmasis turas prasideda šeštadienį ir baigiasi tą pačią dieną. Etapo antrasis turas prasideda sekmadienį ir baigiasi tą pačią dieną.

4.5. Rekomenduojama pirmojo turo dienotvarkė:
08:00 – 09:30 – vardinė dalyvių registracija varžyboms ir starto mokesčio surinkimas;
09:30 – 10:00 – varžybų dalyvių instruktavimas ir burtų traukimas;
10:30 – 1 signalas – įėjimas į sektorius;
11:10 – 2 signalas – jaukų ir masalų tikrinimas;
11:50 – 3 signalas – jaukinimo pradžia šėryklomis, nenaudojant pavadėlio;
12:00 – 4 signalas – varžybų pradžia;
16:55 – 5 signalas – liko 5 minutės iki varžybų pabaigos;
17:00 – 6 signalas – turo pabaiga ir laimikių svėrimas;
19:30 – turo pabaiga, rezultatų skaičiavimas ir paskelbimas.

4.6. Rekomenduojama antrojo turo dienotvarkė:
07:30 – 08:00 – varžybų dalyvių instruktavimas ir sektorių burtų traukimas;
08:30 – 1 signalas – įėjimas į sektorius;
09:10 – 2 signalas – jaukų ir masalų tikrinimas;
09:50 – 3 signalas – jaukinimo pradžia tik šėryklomis, nenaudojant pavadėlio;
10:00 – 4 signalas – varžybų pradžia;
14:55 – 5 signalas – liko 5 minutės iki varžybų pabaigos;
15:00 – 6 signalas – turo pabaiga ir laimikių svėrimas;
16:30 – turo pabaiga, turo ir etapo rezultatų skaičiavimas ir paskelbimas, nugalėtojų apdovanojimas.
4.7. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų dienotvarkę, iš anksto apie tai informuodami dalyvius.

VARŽYBŲ TAISYKLĖS

5.1. Turnyro dalyviai: sportininkai, treneriai, jų asistentai, teisėjai privalo laikytis MŽT ir šių nuostatų reikalavimų.
5.2a. Kiekvienam sportininkui pasiruošimui skiriama 90 min. Sportininkas, atvykęs į varžybų zoną, pasideda savo gaudymo įrangą prie burtų keliu ištraukto sektoriaus ribos, bet į sektorių neįeina. Ši taisyklė taip pat galioja ir asmenims, lydintiems sportininką ir padedantiems gabenti savo įrangą. Kol nėra duotas signalas „įėjimas į sektorių“, leidžiantis sportininkams įeiti į gaudymo zoną, ruošti gaudymo įrangą (surinkinėti meškeres, rišti sistemas, pavadėlius, surinkinėti platformas) prie gaudymo sektoriaus ribos yra draudžiama. Vykdant tolesnius paruošiamuosius darbus gaudymo zonoje sportininkas negali gauti pagalbos iš šalies. Po signalo “jaukų ir masalų tikrinimas“ sportininkui draudžiama perduoti jaukus, masalus ar įrangą, išskyrus sulaužytas fiderio koto dalis. Perdavimas vyksta tik su teisėjo leidimu. Jaukus ir masalus sportininkams galima perduoti pasiruošimo metu į zoną tik leidus teisėjui. Po jaukų ir masalų patikrinimo, bet koks jaukų ir masalų perdavimas sportininkui draudžiamas. Iki signalo „ įėjimas į sektorių” prie sektoriaus ribos galima ruošti jaukus ir masalus ir sportininkams ir tretiems asmenims. Įėjus į sektorių, iki jaukų ir masalų patikrinimo, jaukus ruošti gali sportininkas sektoriuje, o tretieji asmenys – už sektoriaus ribų.
5.2b. Jei jaukų ir masalų kontrolė nebuvo atlikta, sportininkas neturi teisės gaudyti žuvį.
5.2c. Jei sportininkas naudoja sietą (skiaurę) trumpesnį nei 3 metrai, jis gauna geltoną kortelę, net ir tuo atveju, jei naudojasi juo to pačio etapo abiejuose turuose. Jei tas pats sportininkas kitame etape naudos sietą trumpesnį nei 3 m., jis diskvalifikuojamas.
5.2d. Sieto ir meškerės ilgio, jaukų ir priedų kontrolė yra vykdoma po jaukų ir masalų patikrinimo iki signalo „šėrimo pradžia“ ir po signalo „varžybų pabaiga“ . Burtų keliu yra parenkami sportininkai patikrinimui iš kiekvienos zonos.
5.3a. Tikrinamo jauko kiekis (tikrinamas paruoštas, sudrėkintas ir persijotas, jaukas) skaičiuojamas kartu su gruntais, priedais (kukurūzai, kanapės, aktyvatoriai, aromatizatoriai ir k.t.) ir neturi viršyti 12 litrų. Papildomus gruntus, priedus draudžiama laikyti sektoriuje varžybų metu.
5.3b. Maksimalus leidžiamas masalų kiekis – 2,5 litro, iš kurių maksimalus sliekų kiekis 0,5 litro (patikrinimui pateikti specialiose FIPSED reikalavimus atitinkančiose graduotose dėžutėse, nesupjaustyti, nesusmulkinti ar kt.). Maksimalus uodo trūklio lervų kiekis 0,5 litro (0,250 litro uodo trūklio lervos + 0,250 litro pašarinio uodo trūklio lervos t.y. džiokeris) + FIPSED dėžutė (didesnių uodo trūklio lervų) nauduoti ant kabliuko, kurie įeina į bendrą gyvų masalų 2,5 litro normą. Pateikti ne daugiau kaip 3 dėžutėse (0,250 litro + 0,250 litro + FIPSED dėžutė). Uodo trūklio lervos, kurios įeina į 0,250 litro normą gali būti, bet kokio dydžio. Jei iš šito komplekto nenaudojamas nors vienas komponentas, likusio komponento tūris negali būti padidintas. Pvz.: Sportininkas nenaudoja pašarinio uodo trūklio lervų t.y. džiokerio, reiškia, kad ture sportininkas gali turėti tik 0,250 litro uodo trūklio lervų ir FIPSED dėžutę su didesnėmis uodo trūklio lervomis. Ir atvirkščiai.
5.3c. Bet kurį gyvulinės kilmės masalą, kabinamą ant kabliuko ar dedamą į jauką, privalu pateikti patikrinimui indelio gamintojo graduotuose indeliuose. Jaukai patikrinimui privalo būti pateikti graduotuose kibiruose, kuriuose gradavimo padalos pažymėtos kibiro gamintojo. Varžybų dalyviai privalo turėti graduotus indus jaukams ir masalams. Po jaukų patikrinimo, jauką sijoti, maišyti elektriniais ir mechaniniais maišytuvais draudžiama. Rankiniais purkštuvais naudotis leidžiama. 5.4a. Varžybų dalyviai privalo laikytis pagaunamos žuvies dydžio ir rūšies apribojimų reikalavimų, kurie nurodyti MŽT.
5.4b. Žuvis yra laikoma siete (skiaurėje), kurio dydžiai yra šie: minimalus ilgis – 3m, minimalus apvalaus sieto skersmuo- 40cm, kvadratinio skersmens minimalus įstrižainės ilgis – 50cm. Varžybų metu sietą būtina maksimaliai per savo ilgį, nardinti vandenyje. Kiti būdai laikyti pagautą žuvį yra draudžiami.
5.5. Jaukai ir masalai privalo būti natūralios kilmės. Dirbtiniai masalai (iš metalo, gumos, paralono ir pan.), imituojantys uodo trūklio, musės lervas, sliekus, negyvas žuveles, dirbtines museles ir k.t. yra draudžiami. Taip pat draudžiama naudoti skruzdžių kiaušinius, gyvas ar negyvas žuveles arba jų dalis, o taip pat masalus pagamintus iš žuvies ikrų ar varlių. Draudžiama naudoti masalą pagamintą iš šių komponentų: duona, tešla, košės, o taip pat naudoti granules, boilius. Masalas turi būti pritvirtintas prie kabliuko perveriant jį. Jaukų ir masalų likučius išpilti į vandenį po treniruočių ar varžybų – draudžiama.
5.6. Jei blogos oro sąlygos neleidžia pradėti varžybas, teisėjai gali nepradėti varžybų. Toks varžybų turas tampa neįskaitinis ir jis neperkeliamas.
5.7. Didžiausias gaudymui leidžiamas kabliukas- Nr. 10 (didžiausias atstumas tarp kabliuko kotelio ir geluonies- 7 mm.)
5.7a. Sportininkams varžybų metu draudžiama naudotis telefonais, ausinėmis, racijomis, echolotais.
5.7b. Žuvis yra įskaitoma, jei ji sugauta savo sektoriaus ribose ir kabliukas yra ne tik žuvies galvos srityje. Žuvis, sugauta kitokiu būdu ar už savo sektoriaus ribų, yra neįskaitoma ir ją privalu nedelsiant paleisti.
5.7c. Leidžiama naudotis tokia sistema, kad žuvis, nutrūkus valui, galėtų laisvai atsilaisvinti nuo šėryklos. Šėrimui ir gaudymui leidžiami naudoti šėryklų dydžiai: skersmuo – ne daugiau 5 cm, ilgis – ne daugiau 7 cm. Negalima naudoti ant pagrindinio valo tarp šėryklos ir meškerės viršūnės jokių ribotuvų ar silikoninių slopintuvų.
5.7d. Sistemos montaže šok-lyderio naudojimas nėra privalomas. Naudojant šok-lyderį, šėrykla turi lengvai praslinkt pro šok-lyderio mazgą Minimalus atstumas nuo kabliuko iki šėryklos apačios- ne mažiau 50 cm. Tikrinimo metu ant valo surištą sistemą įtempti draudžiama.
5.7e. Gaudymas „method“ būdu – draudžiamas.
5.7f. Gaudyti varžybų metu su svareliu – draudžiama.
5.7g. Užmetinėti meškerę galima įvairiais būdais, svarbiausia, kad nuo ritės nusivyniotų valas.
5.7h. Galima naudoti įvairių formų šeryklėles. Lengviausia galima šeryklėlė 15 gramų.
5.8. Varžybų dalyviams atsarginių meškerių skaičius neribojamas. Tačiau jiems galima vienu metu žvejoti tiktai viena meškere. Pasiruošti atsarginių meškerių užpildytas jauku šėryklas ir kabliukus su masalais, kol užmesta viena meškerė - draudžiama.
5.8a. Varžybų dalyviui varžybų metu išeinant iš sektoriaus, sistema (kabliukas, šeryklėlė) negali būti vandenyje.
5.9. Varžybų dalyviams draudžiama gauti pagalbą iš šalies, taip pat traukiant žuvį.
5.10. Tik komandos treneriams ir asistentams galima užeiti į savo komandos narių sektorius. Sportininko sektoriuje vienu metu gali būti tik vienas komandos atstovas: treneris arba trenerio asistentas. Teisėjai turi teisę įeiti į kiekvieno sportininko sektorių.
5.11. Leidžiama naudoti platformas, kurių maksimalus dydis 1×1 m. Platformos statomos tiek sausumoje tiek vandenyje. Jeigu leista platformą įsinešti
5.11a. Varžybose kur leista įsinešti platformą į vandenį, po signalo “gaudyti” varžybų dalyviai negali pastatyti savo kojos ar kojų priekį platformos.
5.12. Sportininkai, sulaukę pirmojo signalo, įeina į savo sektorių ir ruošia jaukus, savo įrangą. Dugno stuksenimą galima atlikti tik švininiu svareliu. Šiam reikalui naudoti šėryklą – draudžiama. Visam pasiruošimui skiriama 90 min. Antrasis signalas skelbia, kad lieka 5 min iki jaukų ir masalų patikrinimo. Patikrinimas prasideda nuo kiekvienos zonos pirmojo sektoriaus ir likus 45 minutėms iki varžybų starto pradžios. Trečias signalas skelbiamas likus 10 min iki starto, kurio metu galima pradėti šėrimą. Jis atliekamas tik su šerykla ir be pavadėlio. Draudžiama šerti ranka ar kita pagalbine įranga. Ketvirtas signalas – starto pradžia. Penktas signalas – lieka 5 min iki finišo. Šeštas signalas – varžybų finišas. Po šio signalo jokia žuvis neįskaitoma, jei finišo signalo metu žuvis nebuvo visa iškelta iš vandens.
5.13. Kol neatvyko teisėjai sverti žuvies, visa žuvis laikoma siete, o sietas laikomas vandenyje. Pasverta žuvis vėl grąžinama į sportininko sietą, o sietas greitai panardinamas į vandenį. Ir tik pabaigus visos zonos sektorių žuvies svėrimą, teisėjas duoda komandą visiems zonos sportininkams paleisti žuvį. Sportininkas privalo dalyvauti žuvies svėrime, kontroliuoti svėrimo procedūrą ir pasirašyti žuvies svėrimo protokole su nurodytu sugautu žuvies kiekiu. Po to, kai svėrimo procedūra atlikta, protokolai pasirašyti, žuvis paleista, jokie protestai dėl žuvies svėrimo nepriimami.
5.13a. Sportininkai negali palikti savo sektoriaus, kol jo zonoje nebaigtas žuvies svėrimas ir žuvis nėra paleista į vandenį.
5.13b. Žuvies svėrimo metu sektoriuje gali būti: sportininkas, teisėjai ir komandos treneris.
5.14. Visi skundai, pretenzijos, išskyrus tas, kurios liečia užimtas vietas, turi būti pateiktos ne vėliau kaip 1 val po turo pabaigos. Skundai, pretenzijos gali būti pateiktos ir žodine tvarka, bet jas privalu greitai patvirtinti raštiškai. Skundai dėl užimtų vietų skaičiavimo turi būti pateikti teisėjams ne vėliau, kaip 30min po oficialių rezultatų paskelbimo. Skundai ir pretenzijos turi būti patvirtintos pinigine suma 50 eurų. Jei skundą ar pretenziją teisėjai atmeta, suma negražinama ir keliauja į varžybų fondą.
5.15. Maksimalus leidžiamas meškerės ilgis 4,56m (15feet) pagal meškerės gamintojo markiravimą.
5.16. Sankcijos už taisyklių pažeidimą: a) už taisyklių punktų: 5.1, 5.2a, 5.3a, 5.3c, 5.4b, 5.5, 5.7, 5.7b, 5.7c, 5.7h 5.8, 5.9, 5.10, 5.11a, 5.12, 5.13, 5.13a, 8.2 skiriamas įspėjimas (geltona kortelė). b) už taisyklių punktų 5.2b, 5.7e, 5.7f, 5,7g, 5.15 pažeidimą ir pakartotiną punktų: 5.1, 5.2a, 5.3a, 5.3c, 5.4b, 5.5, 5.7, 5.7b, 5.7c, 5.7h 5.8, 5.9, 5.10, 5.11a, 5.12, 5.13, 5.13a. 8.4 pažeidimą etapo metu, skiriama diskvalifikacija (raudona kortelė). Už diskvalifikaciją sportininkui skiriami baudos balai, kurių dydis skaičiuojamas taip: dalyvių ar komandų skaičius + 1 baudos balas. Jei sportininkas diskvalifikuotas, kiti sportininkai, esantys pagal klasifikaciją po jo, išsaugo savo pirmines vietas. Pvz: sportininkas X, kuris pagal klasifikaciją užima 8-ą vietą, yra diskvalifikuotas. Po jo protokole einantys sportininkai 9- oje, 10- oje vietoje ir t.t., išlieka savo vietose. Informacija apie turo metu užfiksuotus pažeidimus ir skiriamas nuobaudas yra skelbiama rezultatų paskelbimo metu. Jei varžybų dalyvis gauna įspėjimą (geltoną kortelę), tai šis įspėjimas yra užfiksuojamas varžybų protokole ir galioja kalendorinius metus. Gavus pakartotiną įspėjimą per kalendorinius metus, jis pavirsta į diskvalifikaciją (raudoną kortelę).
5.17. Kiekvienam varžybose dalyvaujančiam meškeriotojui įrengiamas meškeriojimo sektorius taip, kad sektoriaus plotis būtų nuo 10 iki 30 metrų. Tikslų sektoriaus plotį konkrečiam etapui nustato varžybų organizatoriai. Meškeriojimo sektorių žymėjimui naudojamos apsauginės juostos ar virvės, įrengiant jas atitinkamu atstumu lygiagrečiai vandens telkinio krantui. Taip pat, tarp žiūrovų ir meškeriojimo pozicijų gali būti įrengiami “koridoriai”, kuriais leidžiama naudotis tik varžybų organizatoriams ir komandų treneriams. Visi sektoriai yra skirstomi į penkias zonas: A, B, C, D, E. Upėse, kanaluose I-ojo sektoriaus vieta yra kraštinis sektorius pagal upės tekėjimo kryptį. Ežeruose, tvenkiniuose I – ojo sektoriaus vieta yra kairysis kraštinis sektorius žiūrint į vandenį, o kiti sektoriai išdėstomi didėjančia tvarka iš kairės į dešinę.
5.18. Burtų traukimą rengia turnyro teisėjai, dalyvaujant komandų kapitonams, treneriams ir sportininkams, dalyvaujantiems asmeninėje įskaitoje. Kiekvieno turo burtų traukimas vyksta tą pačią turo pravedimo dieną ir turi būti baigtas likus ne mažiau kaip 90 min iki varžybų starto paskelbimo. Vienos komandos 2 sportininkai negali gaudyti kraštiniuose zonos sektoriuose ir sėdėti gretimuose sektoriuose. Tokiu atveju burtų traukimas kartojamas šiai komandai. Pirmiausia burtus traukia komandų atstovai, paskui sportininkai-asmenininkai. Kiekviename etape dalyviai pirmame ture traukę burtus, antrame ture dalyviai burtus traukia atvirkštine tvarka.
5.19. Jei dėl kažkokių priežasčių (pavyzdžiui – žaibavimas) varžybos yra stabdomos, tai varžybos gali būti pratęstos, kad bendra turo trukmė būtų ilgesnė nei 2 valandos. Jei bendra turo trukmė nesiekia 2 valandų ribos, turas (varžybos) laikomos neįvykusiomis. Šiuo atveju turnyro organizatoriai pasilieka teisę paskelbti pakartotinas turo (etapo) varžybas arba nekartoti neįvykusio turo (varžybų).

REZULTATŲ SKAIČIAVIMO IR VIETŲ NUSTATYMO TVARKA

6.1. Dalyvių užimtos vietos ture nustatomos pagal pagautos leistino dydžio žuvies svorį. Dalyvis, kurio pagautos žuvies svoris yra didžiausias, užima pirmąją vietą tame ture. Atitinkamai pagal žuvies svorį yra skiriamos vietos kitiems dalyviams.
6.2. Baudos taškai ture skiriami tokiu būdu: už atitinkamą vietą skiriamas atitinkamas baudos taškų skaičius (už 1 vietą – 1 baudos taškas, už 2 vietą – 2 baudos taškai, ir t.t.).
6.3. Kai meškeriojų sugautas žuvies svoris yra vienodas, tai vietos yra sumuojamos ir dalijamos iš meškeriotojų skaičiaus (pavyzdžiui, du meškeriotojai dalijasi 5 ir 6 vietas; taigi, (5+6):2 = 5.5 taško kiekvienam meškeriotojui; kitas pavyzdys, kai trys meškeriotojai užima 8, 9 ir 10 vietas: (8+9+10):3 = 9 baudos taškai kiekvienam meškeriotojui).
6.4. Meškeriotojai, kurie nesugavo žuvies, gauna taškų skaičių lygų, sektoriuje nesugavusių nei vienos žuvies meškeriotojų vietų aritmetiniam vidurkiui: (pavyzdžiui, iš 24 meškeriotojų 12 sugavo žuvų ir 12 nesugavo nei vienos žuvies, 12 meškeriotojų, nesugavę nei vienos žuvies, gauna po (13+24):2=18.5 taško. Antras pavyzdys galėtų būti toks: iš 29 meškeriotojų žuvų sugavo tik 5, taigi, likę 24 meškeriotojai gaus (6+29):2=17.5 taško kiekvienas. Trečias pavyzdys galėtų būti toks, kai iš 29 meškeriotojų žuvų sugauna 26 meškeriotojai, likę trys meškeriotojai gauna po (27+29):2=28 taškus.
6.5. Jei tik vienas meškeriotojas sektoriuje nesugauna nė vienos žuvies tai jis užima paskutinę vietą sektoriuje ir gauna tiek taškų, kiek meškeriotojų yra šiame sektoriuje, pavyzdžiui; iš 29 meškeriotojų vienas nesugauna nei vienos žuvies, tai meškeriotojas gaus 29 taškus.)
6.6. Turnyras vykdomas 5 zonų principu: A, B, C, D, E.
6.7. Turnyro galutinės komandinės įskaitos nugalėtoju skelbiama komanda, surinkusi mažiausią baudos taškų sumą už keturis įskaitinius turnyro etapus. Asmeninėje įskaitoje nugalėtoju skelbiamas dalyvis, surinkęs mažiausią baudos taškų sumą už tris geriausius įskaitinius turnyro etapus.
6.7a. Jei dvi ar daugiau komandų surenka vienodą baudos taškų skaičių, galutinėje turnyro įskaitoje, tai aukštesnę vietą užima tas, kurio sugautų žuvų svoris per keturis įskaitinius varžybų etapus, yra didžiausias. Asmeninėje įskaitoje aukštesnę vietą užima tas dalyvis, kurio sugautų žuvų svoris, per tris įskaitinius varžybų etapus, yra didžiausias.
6.8. Jei kelios komandos surenka po tiek pat taškų, ir jų sugautų žuvų svoriai sutampa, tai aukštesnę vietą užims ta komanda, kurios sugautos žuvies svoris per vieną iš įskaitinių turnyro etapų buvo didžiausias. Asmeninėje įskaitoje aukštesnę vietą užima tas dalyvis, kurio sugautos žuvies svoris per vieną iš įskaitinių turnyro etapų buvo didžiausias.
6.9. Jeigu dėl gamtinių ar kitokių nenumatytų sąlygų neįmanoma surengti vieno etapo, tai turnyro nugalėtojas komandinėje įskaitoje nustatomas pagal trijų etapų rezultatus. Asmeninėje įskaitoje nugalėtojas nustatomas pagal dviejų etapų geriausiu rezultatus.

PRIZAI IR APDOVANOJIMAI

7.0. Prizai ir apdovanojimai yra teikiami po kiekvieno etapo ir pasibaigus turnyrui. Į etapo prizus ir apdovanojimus pretenduoja visi etapo dalyviai. Į turnyro prizus pretenduoja turnyro dalyviai:
• dalyvavę komandinėje įskaitoje keturiuose etapuose;
• dalyvavę asmeninėje įskaitoje trijuose geriausiuose įskaitiniuose etapuose.
7.1. Prizus turnyro dalyviams gali steigti organizatoriai bei čempionato rėmėjai. Etapų 1-3 vietų laimėtojai komandinėje ir asmeninėje įskaitoje yra apdovanojami taurėmis, atminimo medaliais bei rėmėjų prizais. Turnyro 1-3 vietos laimėtojai komandinėje ir asmeninėje įskaitoje gauna Lietuvos dugninės meškerės čempionato taures bei atminimo medalius.
7.2. Organizatoriai pasilieka teisę keisti prizų įteikimo tvarką, taip pat įsteigti papildomas nominacijas, prizus.

DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Bet kokie MŽT ir šių nuostatų pažeidimai turnyro metu nėra toleruojami. Dalyviai, akivaizdžiai pažeidę MŽT arba šiuos nuostatus, gali būti diskvalifikuojami iš turnyro.
8.2. Naktį, tarp turų, nuo 01.00 val. iki 06.00 val. įvedamas poilsio laikas. Poilsio laiku varžybų dalyviams ir juos lydintiems asmenims draudžiama triukšmauti, garsiai leisti muziką, važinėti ar plaukioti motorinėmis transporto priemonėmis ir pan. Už šių reikalavimų nepaisymą varžybų dalyviui ar komandai skiriama geltona kortelė. Jei šių reikalavimų nepaisė varžybų dalyvį lydintis asmuo – įspėjimas duodamas varžybų dalyviui ar komandai.
8.3. Kiekvienas varžybų dalyvis yra atsakingas už savo veiksmus turnyro metu. Jis privalo laikytis visų saugaus elgesio taisyklių ir tai patvirtina savo parašu dalyvių registracijos protokole.
8.4. Varžybų dalyviams turų metu draudžiama vartoti alkoholį ir kitas svaiginančias medžiagas. Alkoholio ir kitų svaiginančių medžiagų vartojimas nebus toleruojamas.
8.5. Turnyro dalyviai privalo padėti vienas kitam nelaimės atveju.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Turnyro nuostatai galioja 2018 m. sezonui. Nuostatai negali būti keičiami iki turnyro pabaigos išskyrus atvejus, kai naujai priimti LR teisės aktais prieštarautų taisyklėms. Tokiu atveju nuostatai turi būti nedelsiant keičiami, siekiant pašalinti atsiradusius prieštaravimus. Pakeitus nuostatus jau įvykusių etapų rezultatai nėra peržiūrimi.
9.2. Nuostatai neturi juridinės galios ir kitokios sankcijos, nei nurodytos nuostatuose, už jų pažeidimą negali būti taikomos.
9.3. Dalyviui pareiškus norą dalyvauti etape arba turnyre, laikoma, kad jis yra susipažinęs su šiais nuostatais.
9.4. Nuostatai įsigalioja juos paskelbus žvejų klubų internetiniuose puslapiuose.
Paskutinis taisymas: 2018-04-23 09:37 nuo buumas.
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.
Jums padėkojo šie nariai: Reingoldas
Puslapio sukūrimo laikas: 0.177 sekundžių