Sveiki, Svečias
Prisijungimo vardas: Slaptažodis: Prisiminti mane
 • Puslapis:
 • 1
 • 2
 • 3

TEMA: LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATAS 2014

LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATAS 2014 2014-02-10 18:52 #9085

 • Rimuk
 • Rimuk avataras
 • Offline
 • Administratorius
 • Žinutės: 1222
 • Gauta padėkų: 218
Šioje temoje kalbėsim apie šių metų dugninės meškerės čempionatą.
Dabar skelbiame šio čempionato nuostatų PROJEKTĄ, kuris bus skelbiamas ir kitų klubų tinklapiuose. Kviečiame aktyviai dalyvauti svarstyme ir pareikšti savo pastabas bei pageidavimus.Tai dar nėra galutinis produktas. Kai kuriuose punktuose gali būti tam tikri kurie prieštaravimai, kadangi buvo paskelbti visi Fiderio sekcijos susirinkimo metu svarstymo pasiūlymai.Galutinis šių nuostatų svarstymas ir tvirtinimas planuojamas š.m. kovo mėn. pradžioje LSŽF fiderio sekcijos susirinkime.
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATAS 2014 2014-02-10 19:06 #9086

 • chrustik
 • chrustik avataras
 • Offline
 • Administratorius
 • Žinutės: 120
 • Gauta padėkų: 37
LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATO 2014 NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS ( PROJEKTAS, redakcija 2014.02.09)

1.1 Lietuvos Fiderio čempionatas yra sportinės žūklės dugnine meškere turnyras, kurį
organizuoja LSŽF .

1.2. Pagrindiniai turnyro tikslai: populiarinti sportinę žūklę dugnine meškere, plėtoti sportinės žūklės mėgėjų bendravimą ir bendradarbiavimą, išsiaiškinti stipriausius šio žūklės būdo sportininkus, galinčius atstovauti Lietuvai pasaulio fiderio čempionate.

TURNYRO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

2.1.
Turnyro organizatorius yra LSŽF Fiderio sekcijos nariai: klubai „ANT BANGOS“ , „FIDERIS“, „KIBKIT LT“, „ŽVEJYS LT“ , ,,ŽVEJO TRIBŪNA“, „ŽVEJONYS“.

2.2. Organizatoriai yra atsakingi už turnyro etapų starto vietos parinkimą ir paskelbimą, starto mokesčio surinkimą ir jo administravimą, turnyro dalyvių registravimą, etapo dienotvarkės paskelbimą, tvarkos ir saugos reikalavimų laikymosi kontrolę varžybų metu, varžybų taisyklių laikymąsi, laimikių svėrimą ir rezultatų fiksavimą bei paskelbimą, apdovanojimų ir prizų parengimą ir įteikimą, rezultatų paskelbimą.

2.3. Varžybose dalyvaujantys organizatoriai vykdo teisėjų funkcijas ir nagrinėja dalyvių skundus ir apeliacijas. Organizatoriai gali taikyti sankcijas MŽT arba šių nuostatų pažeidėjams.

2.4. Turnyre gali dalyvauti visi pilnamečiai asmenys ir nepilnamečiai nuo 16 m. ( su savimi turintys asmens tapatybę įrodantį dokumentą), jei kartu dalyvauja vienas iš tėvų ar globėjas, sumokėję starto mokestį.
2.4a. Varžybų vietoje, prie teisėjų sekretoriato, yra pastatoma Lietuvos Respublikos vėliava. Šalia jos gali stovėti žūklės klubų, dalyvaujančių čempionate ,o taip pat čempionato ir konkretaus etapo rėmėjų vėliavos. Atskirų komandų ar dalyvių rėmėjų vėliavos ir reklaminiai baneriai privalo būti išdėstyti nuošaliau arba remiamų komandų ar dalyvių sektoriuose.
Prieš kiekvieno etapo pradžią grojamas Lietuvos Respublikos Himnas.
2.5. Turnyras vykdomas komandinėje ir asmeninėje įskaitoje.
2.5a. Komandą sudaro keturi žmonės: kapitonas-sportininkas ir trys sportininkai.Komanda gali turėti 1 atsarginį sportininką, kuris gali būti keičiamas pasibaigus pirmam turui. Apie atliekamą sportininko keitimą būtina informuoti teisėjus iki antrojojo turo burtų traukimo.
2.5b. Kiekviena komanda, kiekvienam etapui gali registruoti vieną trenerį ir 3 trenerio asistentus, kurie atstovauja tik vienai . Trenerio ir jo asistentų registracija atliekama tik prieš etapo komandai pradžią. Treneriai ir asistentai privalo turėti skiriamuosius ženklus. Treneris ir asistentai turi teisę užeiti tik į savo komandos narių sektorius ir suteikti tik žodinę pagalbą. Treneriui leidžiama traukti sektorių burtus vietoj kapitono.
Sektoriuje pas sportininką vienu metu gali būti tik vienas asmuo: arba treneris arba asistentas.

2.5c. Sportininkams – asmenininkams taip pat leidžiamą registruoti trenerį.
2.5d. Pagrindinė komandos sudėtis visam turnyrui bus laikoma ta, kuri užsiregistravo pirmame varžybų etape. Kiekviename etape bus galima keisti tik vieną pagrindinės sudėties sportininką . Šiuo atveju sportininko-asmenininko rezultatai išlieka reitingo skaičiavime. Užregistruotas vienoje komandoje sportininkas negali atstovauti kitai komandai šiame sezone.

2.6. Išankstinė dalyvių registracija vykdoma elektroniniu paštu arba telefonu prieš kiekvieną etapą. Registracija nutraukiama likus 3 dienoms iki etapo pradžios. Registracijos tvarka ir kontaktinė informacija skelbiama išankstiniuose pranešimuose prieš kiekvieną etapą. Bet kokie registracijos tvarkos pakeitimai įsigalioja tik paviešinus juos klubų organizatorių internetinėse svetainėse iki varžybų pradžios.

3.1.
Starto mokestį sumoka visi prisiregistravę ir turnyre dalyvaujantys dalyviai.
3.2. Starto mokesčio dydis atskiram etapui nurodomas išankstiniame skelbime apie
būsimą konkretų etapą.

3.3. Starto mokestis mokamas prieš varžybas vykdant vardinę komandų ir dalyvių-asmeninėje įskaitoje registraciją. Starto mokestį renka ir administruoja varžybų organizatoriai.

4.1. Turnyras vykdomas keturiais etapais ir skirtinguose vandens telkiniuose.

4.2. Etapų vieta ir varžybų laikas bus skelbiami likus nemažiau kaip vienam mėnesiui
iki konkretaus etapo pradžios, paviešinant informaciją klubų-organizatorių internetinėse svetainėse, bei pasinaudojant kitais informavimo šaltiniais.

4.3. Organizatoriai pasilieka teisę keisti etapų vietą ar laiką dėl oro sąlygų ar kitų
priežasčių, iš anksto apie tai informuojant.

4.4. Kiekvieno etapo metu komandų dalyviai ir asmenininkai varžysis dviem turais ir 2 dienas burtų keliu ištrauktuose sektoriuose. Gaudymo trukmė kiekviename ture 5 valandos. Etapo pirmasis turas prasideda šeštadienį ir baigiasi tą pačią dieną. Etapo antrasis turas prasideda sekmadienį ir baigiasi tą pačią dieną.

4.5. Rekomenduojama pirmojo turo dienotvarkė:

08:00 – 09:30 – vardinė dalyvių registracija varžyboms ir starto mokesčio surinkimas
09:30 – 10:00 – varžybų dalyvių instruktavimas ir sektorių burtų traukimas
10:30 – 1 signalas – įėjimas į sektorius
11:10 – 2 signalas – jaukų ir masalų tikrinimas
11:50 – 3 signalas – šėrimo pradžia šėryklomis, nenaudojant pavadėlio
12:00 – 4 signalas – varžybų pradžia
16:55 – 5 signalas – liko 5 minutės iki varžybų pabaigos
17:00 – 6 signalas – turo pabaiga ir laimikių svėrimas
19:30 – turo pabaiga, rezultatų skaičiavimas ir paskelbimas

4.6. Rekomenduojama antrojo turo dienotvarkė:

07:30 – 08:00 – varžybų dalyvių instruktavimas ir sektorių burtų traukimas
08:30 – 1 signalas – įėjimas į sektorius
09:10 – 2 signalas – jaukų ir masalų tikrinimas
09:50 – 3 signalas – šėrimo pradžia tik šėryklomis, nenaudojant pavadėlio
10:00 – 4 signalas – varžybų pradžia
14:55 – 5 signalas – liko 5 minutės iki varžybų pabaigos
15:00 – 6 signalas – turo pabaiga ir laimikių svėrimas
16:30 – turo pabaiga, turo ir etapo rezultatų skaičiavimas ir paskelbimas, nugalėtojų apdovanojimas

4.7. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų dienotvarkę, iš anksto apie
tai informuojant.

VARŽYBŲ TAISYKLĖS

5.1. Turnyro dalyviai: sportininkai, treneriai, jų asistentai, teisėjai privalo laikytis MŽT ir šių nuostatų reikalavimų.

5.2a. Kiekvienam sportininkui pasiruošimui skiriama 90 min. Sportininkas, atvykęs į varžybų zoną, pasideda savo gaudymo įrangą prie burtų keliu ištraukto sektoriaus ribos, bet į sektorių neįeina. Ši taisyklė taip pat galioja ir asmenims, lydintiems sportininką ir padedantiems gabenti savo įrangą. Kol nėra duotas signalas „įėjimas į sektorių“, leidžiantis sportininkams įeiti į gaudymo zoną, ruošti gaudymo įrangą (surinkinėti meškeres, rišti sistemas, pavadėlius, surinkinėti platformas) prie gaudymo sektoriaus ribos yra draudžiama. Vykdant tolesnius paruošiamuosius darbus gaudymo zonoje sportininkas negali gauti pagalbos iš šalies. Po signalo “ jaukų ir masalų tikrinimas“ sportininkui draudžiama perduoti jaukus, masalus ar įrangą, išskyrus sulaužytas fiderio koto dalis. Perdavimas vyksta tik su teisėjo leidimu. Jaukus ir masalus sportininkams galima perduoti pasiruošimo metu į zoną tik su teisėjo leidimu ir kontrole. Po jaukų ir masalų patikrinimo, bet koks jaukų ir masalų perdavimas sportininkui draudžiamas. Iki signalo „ įėjimas į sektorių ” prie sektoriaus ribos galima ruošti jaukus ir masalus ir sportininkams ir tretiems asmenims. Įėjus į sektorių, iki jaukų ir masalų patikrinimo, jaukus ruošti gali sportininkas sektoriaus viduje, o tretieji asmenys – už sektoriaus ribų.
5.2b. Jei jaukų ir masalų kontrolė nebuvo atlikta, sportininkas neturi teisės gaudyti žuvį.
5.2c. Jei sportininkas naudoja sietą trumpesnį nei 3metrai, jis gauna geltoną kortelę, net ir tuo atveju, jei naudojasi juo to pačio etapo abiejuose turuose. Jei tas pats sportininkas kitame etape naudos sietą trumpesnį nei 3 m., jis bus diskvalifikuotas.
5.2d. Sieto ir meškerės ilgio, jaukų ir priedų kontrolė yra vykdoma po jaukų ir masalų patikrinimo iki signalo „ šėrimo pradžia“ ir po signalo „ varžybų pabaiga“ . Burtų keliu yra parenkami sportininkai patikrinimui iš kiekvienos zonos.

5.3a. Tikrinamo jauko kiekis ( tikrinamas paruoštas, sudrėkintas ir persijotas, jaukas) skaičiuojamas kartu su gruntais, priedais ( kukurūzai, kanapės, aktyvatoriai, aromatizatoriai ir k.t.) ir neturi viršyti 12 litrų. Papildomus gruntus, priedus draudžiama laikyti sektoriuje varžybų metu.
5.3b. Maksimalus leidžiamas masalų kiekis – 2,5 litro, iš kurių uodo trūklio lervos neturi viršyti 0,5 litro.
5.3c. Bet kurį masalą, kabinamą ant kabliuko ar dedamą į jauką, privalu pateikti patikrinimui žvejybiniuose graduotuose indeliuose. Jaukai patikrinimui privalo būti pateikti graduotuose kibiruose, kuriuose gradavimo padalos pažymėtos kibiro gamintojo. Varžybų dalyviai privalo turėti graduotus indus jaukams ir masalams. Po jaukų patikrinimo, jauką sijoti, maišyti elektriniais ir mechaniniais maišytuvais, mikseriais draudžiama. Rankiniais purkštuvais naudotis leidžiama.

5.4a. Varžybų dalyviai privalo laikytis pagaunamos žuvies dydžio ir rūšies apribojimų reikalavimų, kurie nurodyti MŽT.
5.4b. Žuvis yra laikoma siete, kurio dydžiai yra šie: minimalus ilgis – 3m, minimalus apvalaus sieto skersmuo- 40cm, kvadratinio skersmens minimalus įstrižainės ilgis – 50cm. Varžybų metu sietą būtna maksimaliai per savo ilgį, nardinti vandenyje. Kiti būdai laikyti pagautą žuvį yra draudžiami.

5.5. Jaukai ir masalai privalo būti natūralios kilmės. Dirbtiniai masalai (iš metalo, gumos, paralono ir pan.), imituojantys uodo trūklio, musės lervas, sliekus, negyvas žuveles, dirbtines museles ir k.t. yra draudžiami. Taip pat draudžiama naudoti skruzdžių kiaušinius, gyvas ar negyvas žuveles arba jų dalis, o taip pat masalus pagamintus iš žuvies ikrų ar varlių. Draudžiama naudoti masalą pagamintą iš šių komponentų: duona, tešla, košės, o taip pat naudoti granules, boilius. Masalas turi būti pritvirtintas prie kabliuko perveriant jį. Jaukų ir masalų likučius išpilti į vandenį po treniruočių ar varžybų – draudžiama.

5.6.
Jei blogos oro sąlygos neleidžia pradėti varžybas, teisėjai gali nepradėti varžybų. Toks varžybų turas tampa neįskaitinis ir jis neperkeliamas.

5.7. Didžiausias gaudymui leidžiamas kabliukas- Nr. 10 ( didžiausias atstumas tarp kabliuko kotelio ir geluonies- 7 mm.)
5.7a. Sportininkams varžybų metu draudžiama naudotis telefonais, ausinėmis, racijomis, echolotais.
5.7b. Žuvis yra įskaitoma, jei ji sugauta savo sektoriaus ribose. Žuvis, sugauta kitokiu būdu ar už savo sektoriaus ribų, yra neįskaitoma ir ją privalu nedelsiant paleisti.
5.7c. Leidžiama naudotis tokia sistema, kad žuvis, nutrūkus valui, galėtų laisvai atsilaisvinti nuo šėryklos. Šėrimui ir gaudymui leidžiami naudoti šėryklų dydžiai: skersmuo - nedaugiau 5 cm, ilgis – ne daugiau 7 cm. Negalima naudoti ant pagrindinio valo, tarp šėryklos ir meškerės viršūnės jokių ribotuvų ar silikoninių slopintuvų.

5.7d. Sistemos montaže šok-lyderio naudojimas nėra privalomas. Turnyro organizatoriai rekomenduoja naudoti šok-lyderį turnyro dalyviams, kurie sieks dalyvauti tarptautinėse varžybose, kurios vyks pagal FIPSed nuostatus. Rekomenduojamo šok-lyderio ilgis nuo 1m. iki 10m.
Naudojamo pavadėlio ilgis - ne mažiau 50cm. Pavadėlio ilgis skaičiuojamas nuo kabliuko iki taško SĖRYKLĖLĖS STOP-MAZGO.

Leidžiama montažo schema:5.7e. Gaudymas „method“ būdu – draudžiamas.

5.8. Varžybų dalyviams atsarginių meškerių skaičius neribojamas. Tačiau jiems galima vienu metu žvejoti tiktai viena meškere. Galima pasiruošti užpildytas jauku šėryklas, bet tuo atveju, kai žuvis yra pagauta, jokie gaudymo veiksmai neleidžiami, kol žuvis neatsidurs siete.

5.9. Varžybų dalyviams draudžiama gauti pagalbą iš šalies, tame tarpe traukiant žuvį.

5.10. Tik komandos treneriams galima užeiti į savo komandos narių sektorius. Teisėjai turi teisę įeiti į kiekvieno sportininko sektorių.

5.11. Leidžiama naudoti platformas, kurių maksimalus dydis 1x1 m. Platformos statomos sausumoje. Atskiru sprendimu teisėjai gali leisti statyti priekines platformos kojas į vandenį. Papildomas platformas, kurios naudojamos pasidėti pagalbinėm gaudymo priemonėms, turi būti išdėstytos vienoje linijoje su pagrindine platforma.

5.12. Sportininkai, sulaukę pirmojo signalo, įeina į savo sektorių ir ruošia jaukus, savo įrangą. Dugno stuksenimą galima atlikti tik švininiu svareliu. Šiam reikalui naudoti šėryklą – draudžiama. Visam pasiruošimui skiriama 90 min. Antrasis signalas skelbia, kad lieka 5 min iki jaukų ir masalų patikrinimo. Patikrinimas prasideda nuo kiekvienos zonos pirmojo sektoriaus ir likus 45 minutėms iki varžybų starto pradžios. Trečias signalas skelbiamas likus 10 min iki starto, kurio metu galima pradėti šėrimą. Jis atliekamas tik su šerykla ir be pavadėlio. Draudžiama šerti ranka ar kita pagalbine įranga. Ketvirtas signalas - starto pradžia. Penktas signalas - lieka 5 min iki finišo. Šeštas signalas - varžybų finišas. Po šio signalo jokia žuvis neįskaitoma, jei finišo signalo metu žuvis nebuvo pilnai iškelta iš vandens.

5.13. Kol neatvyko teisėjai sverti žuvies, visa žuvis laikoma siete, o sietas laikomas vandenyje. Pasverta žuvis vėl grąžinama į sportininko sietą, o sietas greitai panardinamas į vandenį. Ir tik tai, pabaigus visos zonos sektorių žuvies svėrimą, teisėjas duoda komandą visiems zonos sportininkams paleisti žuvį.
Sportininkas privalo dalyvauti žuvies svėrime, kontroliuoti svėrimo procedūrą ir pasirašyti žuvies svėrimo protokole su nurodytu sugautu žuvies kiekiu. Po to, kai svėrimo procedūra atlikta, protokolai pasirašyti, žuvis paleista, jokie protestai dėl žuvies svėrimo nepriimami.
5.13a. Sportininkai negali palikti savo sektoriaus, kol jo zonoje nebaigtas žuvies svėrimas ir žuvis nėra paleista į vandenį.
5.13b.
Žuvies svėrimo metu sektoriuje gali būti : sportininkas, teisėjai ir komandos treneris.
5.14. Visi skundai, pretenzijos, išskyrus tas, kurios liečia užimtas vietas, turi būti pateiktos ne vėliau kaip 1 val po turo pabaigos. Skundai, pretenzijos gali būti pateiktos ir žodine tvarka, bet jas privalu greitai patvirtinti raštiška forma. Skundai, liečiantys užimtų vietų skaičiavimą, turi būti pateikti teisėjams ne vėliau, kaip 30min po oficialių rezultatų paskelbimo. Skundai ir pretenzijos turi būti patvirtintos pinigine suma 50 Lt. Jei skundą ar pretenziją teisėjai atmeta, suma negražinama ir keliauja į varžybų fondą.

5.15. Maksimalus leidžiamas meškerės ilgis 4,56m ( 15feet) pagal meškerės gamintojo markiravimą.

5.16. Sankcijos už taisyklių pažeidimą:
a) už taisyklių punktų: 5.1, 5.2a, 5.3a, 5.3c, 5.4b, 5.5, 5.7, 5.7b, 5.7c , 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13 , 5.13a, 8.2 skiriamas įspėjimas (geltona kortelė).
b) už taisyklių punktų 5.2b, 5.7e, 5.15 pažeidimą ir pakartotiną punktų: 5.2a, 5.3a, 5.3c, 5.4b, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13, 8.4 pažeidimą etapo metu, skiriama diskvalifikacija (raudona kortelė).
Už diskvalifikaciją sportininkui skiriami baudos balai, kurių dydis skaičiuojamas taip: komandų skaičius + 1 baudos balas. Jei sportininkas diskvalifikuotas (pašalintas) iš turo, kiti sportininkai, esantys pagal klasifikaciją po jo, išsaugo savo pirmines vietas. Pvz: sportininkas X , kuris pagal klasifikaciją užima 8-ą vietą, yra diskvalifikuotas. Po jo protokole einantys sportininkai 8-oje, 9- oje, 10- oje vietoje ir t.t., išlieka savo vietose.
Jei varžybų dalyvis gauna įspėjimą, tai šis įspėjimas yra užfiksuojamas varžybų protokole ir lieka galioti iki 2014m. čempionato pabaigos. Gavus pakartotiną įspėjimą, teisėjai priima sprendimą dėl sportininko diskvalifikacijos.

5.17. Kiekvienam varžybose dalyvaujančiam meškeriotojui įrengiamas meškeriojimo
sektorius taip, kad sektoriaus plotis būtų nuo 10 iki 30 metrų. Tikslų sektoriaus plotį konkrečiam etapui nustato varžybų organizatoriai. Meškeriojimo sektorių žymėjimui naudojamos apsauginės juostos ar virvės, įrengiant jas atitinkamu atstumu lygiagrečiai vandens telkinio krantui. Taip pat, tarp žiūrovų ir meškeriojimo pozicijų gali būti įrengiami “koridoriai”, kuriais leidžiama naudotis tik varžybų organizatoriams ir komandų treneriams.
Visi sektoriai yra skirstomi į keturias zonas: A , B , C , D. Upėse, kanaluose I-ojo sektoriaus vieta yra kraštinis sektorius pagal upės tekėjimo kryptį. Ežeruose, tvenkiniuose I-ojo sektoriaus vieta yra kairysis kraštinis sektorius žiūrint į vandenį, o sekantys sektoriai išdėstomi didėjančia tvarka iš kairės į dešinę.

5.18. Burtų traukimą vykdo turnyro organizatoriai su teisėjais, dalyvaujant komandų kapitonams ar jų delegatams ir sportininkams, dalyvaujantiems asmeninėje įskaitoje. Kiekvieno turo burtų traukimas yra vykdomas tą pačią turo pravedimo dieną ir turi būti baigtas likus ne mažiau kaip 90 min iki varžybų starto paskelbimo.
Vienos komandos 2 sportininkai negali gaudyti kraštiniuose zonos sektoriuose ir sėdėti gretimuose sektoriuose. Tokiu atveju burtų traukimas kartojamas šiai komandai. Pirmiausia burtus traukia komandų atstovai, paskui sportininkai-asmenininkai. Kiekviename etape dalyviai pirmame ture traukę burtus, antrame ture dalyviai burtus traukia atvirkštine tvarka.

5.19. Jei dėl kažkokių priežasčių (pavyzdžiui - žaibavimas) varžybos yra stabdomos, tai varžybos gali būti pratęstos, kad bendra turo trukmė būtų ilgesnė nei 2 valandos. Jei bendra turo trukmė nesiekia 2 valandų ribos, turas (varžybos) laikomos neįvykusiomis. Šiuo atveju turnyro organizatoriai pasilieka teisę paskelbti pakartotinas turo (etapo) varžybas arba nekartoti neįvykusio turo (varžybų).


REZULTATŲ SKAIČIAVIMO IR VIETŲ NUSTATYMO TVARKA

6.1. Dalyvių užimtos vietos etape nustatomos pagal pagautos leistino dydžio žuvies
svorį. Dalyvis, kurio pagautos žuvies svoris yra didžiausias, užima pirmąją vietą
tame etape. Atitinkamai pagal žuvies svorį yra skiriamos vietos kitiems dalyviams.

6.2. Baudos taškai ture skiriami tokiu būdu: už atitinkamą vietą skiriamas atitinkamas
baudos taškų skaičius (už 1 vietą – 1 baudos taškas, už 2 vietą – 2 baudos
taškai, ir t.t.).

6.3. Kai meškeriotojų sugautas žuvies svoris yra vienodas, tai vietos yra sumuojamos ir
dalijamos iš meškeriotojų skaičiaus (pavyzdžiui, du meškeriotojai dalijasi 5 ir 6
vietas; taigi, (5+6):2 = 5.5 taško kiekvienam meškeriotojui; kitas pavyzdys, kai
trys meškeriotojai užima 8, 9 ir 10 vietas: (8+9+10):3 = 9 baudos taškai
kiekvienam meškeriotojui).

6.4. Meškeriotojai, kurie nesugavo žuvies, gauna taškų skaičių lygų, sektoriuje
nesugavusių nei vienos žuvies meškeriotojų vietų aritmetiniam vidurkiui:
(pavyzdžiui, iš 24 meškeriotojų 12 sugavo žuvų ir 12 nesugavo nei vienos žuvies,
12 meškeriotojų, nesugavę nei vienos žuvies, gauna po (13+24):2=18.5 taško.
Antras pavyzdys galėtų būti toks: iš 29 meškeriotojų žuvų sugavo tik 5, taigi, likę
24 meškeriotojai gaus (6+29):2=17.5 taško kiekvienas. Trečias pavyzdys galėtų
būti toks, kai iš 29 meškeriotojų žuvų sugauna 26 meškeriotojai, likę trys
meškeriotojai gauna po (27+29):2=28 taškus.

6.5. Jei tik vienas meškeriotojas sektoriuje nesugauna nė vienos
žuvies tai jis užima paskutinę vietą sektoriuje ir gauna tiek taškų, kiek
meškeriotojų yra šiame sektoriuje, pavyzdžiui; iš 29 meškeriotojų vienas
nesugauna nei vienos žuvies, tai meškeriotojas gaus 29 taškus.)

6.6. Turnyras vykdomas 4 zonų principu : A, B, C, D .

6.7. Turnyro galutinės komandinės įskaitos nugalėtoju skelbiama komanda, surinkusi mažiausią baudos taškų sumą už keturis įskaitinius turnyro etapus. Asmeninėje įskaitoje nugalėtoju skelbiamas dalyvis, surinkęs mažiausią baudos taškų sumą už tris geriausius įskaitinius turnyro etapus.
6.7a. Jei dvi ar daugiau komandų surenka vienodą baudos taškų skaičių, galutinėje turnyro įskaitoje, tai aukštesnę vietą užima tas, kurio sugautų žuvų svoris, per keturis įskaitinius varžybų etapus, yra didžiausias. Asmeninėje įskaitoje aukštesnę vietą užima tas dalyvis, kurio sugautų žuvų svoris, per tris įskaitinius varžybų etapus, yra didžiausias.

6.8. Jei kelios komandos surenka po tiek pat taškų, ir jų sugautų žuvų svoriai sutampa, tai aukštesnę vietą užims ta komanda, kurios sugautos žuvies svoris per vieną iš įskaitinių turnyro etapų buvo didžiausias. Asmeninėje įskaitoje aukštesnę vietą užima tas dalyvis, kurio sugautos žuvies svoris per vieną iš įskaitinių turnyro etapų buvo didžiausias.

6.9. Jeigu dėl gamtinių ar kitokių nenumatytų sąlygų neįmanoma surengti vieno etapo, tai turnyro nugalėtojas komandinėje įskaitoje nustatomas pagal trijų etapų rezultatus. Asmeninėje įskaitoje nugalėtojas nustatomas pagal dviejų etapų geriausiu rezultatus.


PRIZAI IR APDOVANOJIMAI

7.0. Prizai ir apdovanojimai yra teikiami po kiekvieno etapo ir pasibaigus turnyrui. Į etapo
prizus ir apdovanojimus pretenduoja visi etapo dalyviai. Į turnyro prizus pretenduoja turnyro dalyviai:
 • sudalyvavę komandinėje įskaitoje keturiuose etapuose,
 • sudalyvavę asmeninėje įskaitoje trijuose geriausiuose įskaitiniuose etapuose.
7.1. Prizus turnyro dalyviams gali steigti organizatoriai bei čempionato rėmėjai. Etapų 1-3 vietų laimėtojai komandinėje ir asmeninėje įskaitoje yra apdovanojami taurėmis, atminimo medaliais, diplomais bei rėmėjų prizais.
Turnyro 1-3 vietos laimėtojai komandinėje ir asmeninėje įskaitoje gauna Lietuvos Fiderio čempionato taures bei atminimo medalius.

7.2. Organizatoriai pasilieka teisę keisti prizų įteikimo tvarką, taip pat įsteigti papildomas nominacijas, prizus.DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Bet kokie MŽT ir šių nuostatų pažeidimai turnyro metu nėra toleruojami. Dalyviai, akivaizdžiai pažeidę MŽT arba šiuos nuostatus, gali būti diskvalifikuojami iš turnyro.

8.2. Naktį, tarp turų, nuo 01.00 val. iki 06.00 val. įvedamas poilsio laikas. Poilsio laiku varžybų dalyviams ir juos lydintiems asmenims draudžiama triukšmauti, garsiai leisti muziką, važinėti ar plaukioti motorinėmis transporto priemonėmis ir pan.. Už šių reikalavimų nepaisymą varžybų dalyviui ar komadai skiriama geltona kortelė. Jei šių reikalavimų nepaisė varžybų dalyvį lydintis asmuo - įspėjimas duodamas varžybų dalyviui ar komandai.

8.3. Kiekvienas varžybų dalyvis yra atsakingas už savo veiksmus turnyro metu. Jis privalo laikytis visų saugaus elgesio taisyklių ir tai patvirtina savo parašu dalyvių registracijos protokole.

8.4. Varžybų dalyviams turų metu draudžiama vartoti alkoholį ir kitas svaiginančias medžiagas. Alkoholio ir kitų svaiginančių medžiagų vartojimas varžybų žiūrovams ir svečiams nebus toleruojamas.

8.5. Turnyro dalyviai privalo padėti vienas kitam nelaimės atveju.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Turnyro nuostatai galioja 2014 m. sezonui. Nuostatai negali būti keičiami iki
turnyro pabaigos išskyrus atvejus, kai naujai priimti LR teisės aktais prieštarautų
taisyklėms. Tokiu atveju nuostatai turi būti nedelsiant keičiami, siekiant pašalinti
atsiradusius prieštaravimus. Pakeitus nuostatus jau įvykusių etapų rezultatai nėra
peržiūrimi.

9.2. Nuostatai neturi juridinės galios ir kitokios sankcijos, nei nurodytos nuostatuose, už jų pažeidimą negali būti taikomos.

9.3. Dalyviui pareiškus norą dalyvauti etape arba turnyre, laikoma, kad jis yra
susipažinęs su šiais nuostatais.

9.4.
Nuostatai įsigalioja juos paskelbus žvejų klubų internetiniuose puslapiuose.


Varžybų etapai:
I etapas – Skirvytė II betoninė krantinė, 2014.05.24-25
II etapas- Paežeris, Vilkaviškis , 2014.06.28-29
III etapas- Birštonas, 2014.07.26-27
IV etapas- Kėdainiai, 2014.08.23-24
Žodžio laisvė,nereiškia įžeidinėjimų laisvės,nepagarbos kitam žmogui reiškimo.
Paskutinis taisymas: 2014-02-10 19:07 nuo chrustik.
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATAS 2014 2014-02-10 19:46 #9089

 • hipy
 • hipy avataras
 • Offline
 • Veteranas
 • Žinutės: 76
 • Gauta padėkų: 6
o 5.1 ir 8.1 punktai neskriaus lyderiu, kurie etape virsys MZT normas? :)
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATAS 2014 2014-02-10 20:01 #9090

 • TADZIUS
 • TADZIUS avataras
 • Offline
 • Platininis narys
 • Žinutės: 2382
 • Gauta padėkų: 284
hipy parašė:
o 5.1 ir 8.1 punktai neskriaus lyderiu, kurie etape virsys MZT normas? :)

taigi del normu virsinimo buna gautas leidimas is ga
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATAS 2014 2014-02-10 20:05 #9091

 • Rimuk
 • Rimuk avataras
 • Offline
 • Administratorius
 • Žinutės: 1222
 • Gauta padėkų: 218
Visi varžybų etapai yra derinami su atitinkamomis valst. instancijomis. Kadangi varžybų metu žuvis yra laikoma nustatyto dydžio sietuose, pasibaigus svėrimui visa žuvis yra paleidžiama atgal į vandenį, tai jokio "nusikaltimo" nebus.
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATAS 2014 2014-02-10 21:14 #9094

 • jonce
 • jonce avataras
 • Offline
 • Moderatorius
 • Žinutės: 653
 • Gauta padėkų: 62
pasikartosiu, bet manau formuluotė
"Gavus pakartotiną įspėjimą, teisėjai priima sprendimą dėl sportininko diskvalifikacijos"
gali sukelti diskusijų.
Neparašyta, kad teisėjai būtinai diskvalifikuoja sportininką.
Parašyta, kad teisėjai priima sprendimą dėl diskvalifikacijos - gali kilti ginčų, kad sprendimas gali būti tiek diskvalifikuoti, tiek nediskvalifikuoti.
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATAS 2014 2014-02-11 07:07 #9097

 • Cebas
 • Cebas avataras
 • Offline
 • Ekspertas
 • Žinutės: 113
 • Gauta padėkų: 31
2.5b. pirmas ir antras sakiniai kazkokie nedabaigti rasyti.
2.5c. "leidziama" be nosines rasoma.
2.5b. punkte sakoma " Treneris ir asistentai turi teisę užeiti tik į savo komandos narių sektorius..."
O jau 5.10. punkte sakoma: "Tik komandos treneriams galima užeiti į savo komandos narių sektorius."
Tikrame zvejy slypi vaikas,, kuris megsta zaisti.
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATAS 2014 2014-02-11 09:08 #9101

 • Antas
 • Antas avataras
 • Offline
 • Veteranas
 • Žinutės: 57
 • Gauta padėkų: 2
Gerai, kad taisykles pertikrintų keli žmonės, nes yra klaidelių.
Dėl sistemos, nėra paminėtas "feeder gum" naudojimas ir jo apribojimas. Kaip supratau jį bus galima dėti bet kokio ilgio nors ir visą metrą (nuo šėryklos stop mazgo iki kabliuko), ar čia reiktų žiūrėti į MŽT taisykles (maks. 15 cm)?
Paskutinis taisymas: 2014-02-11 09:08 nuo Antas.
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATAS 2014 2014-02-11 09:20 #9102

 • TADZIUS
 • TADZIUS avataras
 • Offline
 • Platininis narys
 • Žinutės: 2382
 • Gauta padėkų: 284
Ne,jus idomus,jus ne i kalidas ziurekit,o i esme

Antai,galesi det,kad ir metra fidergumo
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATAS 2014 2014-02-11 10:00 #9103

 • chrustik
 • chrustik avataras
 • Offline
 • Administratorius
 • Žinutės: 120
 • Gauta padėkų: 37
TADZIUS parašė:
Ne,jus idomus,jus ne i kalidas ziurekit,o i esme

Antai,galesi det,kad ir metra fidergumo

Kalėdos jau pasibaigė :DDD
Žodžio laisvė,nereiškia įžeidinėjimų laisvės,nepagarbos kitam žmogui reiškimo.
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATAS 2014 2014-02-11 10:45 #9104

 • TADZIUS
 • TADZIUS avataras
 • Offline
 • Platininis narys
 • Žinutės: 2382
 • Gauta padėkų: 284
chrustik parašė:
TADZIUS parašė:
Ne,jus idomus,jus ne i kalidas ziurekit,o i esme

Antai,galesi det,kad ir metra fidergumo

Kalėdos jau pasibaigė :DDD

Gerai,kad pasakei,buciau nezinojas,
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATAS 2014 2014-02-11 13:20 #9106

 • Cebas
 • Cebas avataras
 • Offline
 • Ekspertas
 • Žinutės: 113
 • Gauta padėkų: 31
TADZIUS parašė:
Ne,jus idomus,jus ne i kalidas ziurekit,o i esme

Antai,galesi det,kad ir metra fidergumo

Kad tamstai klaidos yra normalus dalykas, jau senai matome is rasomu zinuciu. Taciau normalus pilieciai, oficialius nuostatus noretu matyti be elementariu klaidu, apie kurias, kaip ir apie kai kuriuos esminius dalykus, paraseme pastabas, nes to ir buvo prasoma sioje temoje.
Tikrame zvejy slypi vaikas,, kuris megsta zaisti.
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATAS 2014 2014-02-11 13:40 #9107

 • TADZIUS
 • TADZIUS avataras
 • Offline
 • Platininis narys
 • Žinutės: 2382
 • Gauta padėkų: 284
Cebas parašė:
TADZIUS parašė:
Ne,jus idomus,jus ne i kalidas ziurekit,o i esme

Antai,galesi det,kad ir metra fidergumo

Kad tamstai klaidos yra normalus dalykas, jau senai matome is rasomu zinuciu. Taciau normalus pilieciai, oficialius nuostatus noretu matyti be elementariu klaidu, apie kurias, kaip ir apie kai kuriuos esminius dalykus, paraseme pastabas, nes to ir buvo prasoma sioje temoje.

Tamsta,jei ka,taii apie gramatines klaaidas senai zinoma ir jos palimtos galutiniam pataisymui,taip,kad del ju maziau verkslenkit

Ir labai idomus poziuris,jei darai klaidas,tai esi tipo nenormalus,va to tai nezinojau
Paskutinis taisymas: 2014-02-11 13:42 nuo TADZIUS.
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATAS 2014 2014-02-11 13:44 #9108

 • dimoska
 • dimoska avataras
 • Offline
 • Administratorius
 • Žinutės: 942
 • Gauta padėkų: 192
Leidziama montazo schema paliekam sena ar keiciam i nauja.
Galvoju reikietu i nauja ,maziau klausimu atsiranda.

Das ist eine Katastrophe!!! (C) Michael Zammataro
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского! © Otshelnik
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATAS 2014 2014-02-11 14:03 #9109

 • TADZIUS
 • TADZIUS avataras
 • Offline
 • Platininis narys
 • Žinutės: 2382
 • Gauta padėkų: 284
Susirinkime,dauguma pasisake uz sena
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATAS 2014 2014-02-11 14:33 #9111

 • jonce
 • jonce avataras
 • Offline
 • Moderatorius
 • Žinutės: 653
 • Gauta padėkų: 62
aš kiek suprantu paveiksliuke lygiai tas pats nupiešta, tik antram parodyta kaip trumpint pavadį jį perkišant per karmuškę. matuojant nuo stopmazgio pavadėlis lieka tokio pačio ilgio, ar tu jį kiši per karmuškę ar nekiši. tik paviešinus šitą paveiksliuką kažkam gali kilt genialių minčių, kaip per varžybas iš inline'o pasidaryt vos ne method'ą.
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATAS 2014 2014-02-11 15:06 #9112

 • Madazz
 • Madazz avataras
 • Offline
 • Auksinis narys
 • Žinutės: 273
 • Gauta padėkų: 34
Iš principo ši pataisa kiek pamenu per PC PAR ir atsirado kaip papildymas ar taisyklių tobulesnis išaiškinimas. Pagrindimas buvo kad nutrūkus pagrindiniam valui atsiranda kilpa kuri gali užsikabinti už dugno kliuvinių ir taip pasikirtusią žuvį pribaigti. O realiai dėl to kad sistema "method" tipo pricipo.
Visi žinom Vytautą ir aišku apšikti jį lengva © tomkinasas
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATAS 2014 2014-02-11 15:58 #9113

 • vyrgaz
 • vyrgaz avataras
 • Offline
 • Auksinis narys
 • Žinutės: 215
 • Gauta padėkų: 52
5.3c. "Bet kurį masalą, kabinamą ant kabliuko ar dedamą į jauką, privalu pateikti patikrinimui žvejybiniuose graduotuose indeliuose..... "

Kas yra žvejybinis graduotas indelis? Tai maisto produktams skirtos dėžutės su gamintojo nurodyta talpa jau netiks?
Paskutinis taisymas: 2014-02-11 15:58 nuo vyrgaz.
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATAS 2014 2014-02-11 16:02 #9114

 • Tata
 • Tata avataras
 • Offline
 • Ekspertas
 • Žinutės: 145
 • Gauta padėkų: 44
Naujos sitemos pavadelis,matuojamas ne nuo stop mazgo,o nuo seryklos apacios ir ilgis minimum 50cm........ ;)
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.

LIETUVOS DUGNINĖS MEŠKERĖS ČEMPIONATAS 2014 2014-02-11 16:08 #9115

 • TADZIUS
 • TADZIUS avataras
 • Offline
 • Platininis narys
 • Žinutės: 2382
 • Gauta padėkų: 284
vyrgaz parašė:
5.3c. "Bet kurį masalą, kabinamą ant kabliuko ar dedamą į jauką, privalu pateikti patikrinimui žvejybiniuose graduotuose indeliuose..... "

Kas yra žvejybinis graduotas indelis? Tai maisto produktams skirtos dėžutės su gamintojo nurodyta talpa jau netiks?

Manau,jau laikas isaukt,it turet normalius indelius,tuo labiau ne karve kainuoja
Administratorius uždraudė viešą pranešimų rašymą.
 • Puslapis:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapio sukūrimo laikas: 0.258 sekundžių